HƯỚNG DẪN RESET MẬT KHẨU ĐẦU GHI HÌNH

Share

HƯỚNG DẪN RESET MẬT KHẨU ĐẦU GHI HÌNH HIKVISION

Nhằm đem lại sự thuận tiện cho khách hàng trong quá trình sử dụng đầu ghi hình NVR , Hikvision đưa ra hình thức khôi phục mật khẩu mới. Với sự thay đổi này, khách hàng có thể hoàn toàn chủ động tạo mật khẩu khi đã quên mật khẩu cũ.

Có 3 phương thức :

A.Khôi phục mật khẩu bằng cách tự tạo file reset mật khẩu trên trình duyệt

  • Khách hàng tạo sẵn file reset mật khẩu ( GUID ) bằng trình duyệt
  • Khi quên mật khẩu, chỉ cần nhập file đã tạo sẵn này , sẽ reset mật khẩu
  • Mỗi file reset này chỉ dùng được 1 lần. Sau khi sử dụng xong, cần tạo một file mới để phòng trường hợp
  • Cho phép reset mật khẩu từ xa qua trình duyệt, qua Teamviewer

B.Khôi phục mật khẩu bằng cách tự tạo file reset mật khẩu trên màn hình trực tiếp

  • Khách hàng tạo sẵn file reset mật khẩu ( GUID ) bằng màn hình tại chỗ ( sử dụng USB cắm vào đầu ghi hình )
  • Khi quên mật khẩu, chỉ cần nhập file đã tạo sẵn này , sẽ reset mật khẩu
  • Mỗi file reset này chỉ dùng được 1 lần. Sau khi sử dụng xong, cần tạo một file mới để phòng trường hợp .

C.Khôi phục mật khẩu bằng cách trả lời câu hỏi bí mật

  • Khách hàng trả lời 3 câu hỏi bí mật trong đầu ghi
  • Khi quên mật khẩu, chỉ cần trả lời đúng 3 câu hỏi này sẽ được khôi phục mật khẩu.

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

A.Khôi phục mật khẩu bằng cách tự tạo file reset mật khẩu trên trình duyệt

Phần 1:  Tạo file reset mật khẩu trên trình duyệt

Bước 1:  Vào Configuration xuất file reset mật khẩu

reset mat khau hikvision 1

Bước 2 : Nhập mật khẩu hiện tại

reset mat khau hikvision 2

Bước 3: Chọn đường dẫn lưu file và lưu lại

reset mat khau hikvision 3

Thông báo thành công:

reset mat khau hikvision 4

Phần 2 : Reset mật khẩu bằng trình duyệt

Bước 1: Vào phần reset mật khẩu trên trình duyệt

reset mat khau hikvision 5

Bước 2 : Chọn phương thức reset mật khẩu

reset mat khau hikvision 6

Bước 3: Nếu nhập đúng file, thiết bị sẽ chuyển sang phần nhập mật khẩu mới

reset mat khau hikvision 7

Màn hình thông báo thành công:

reset mat khau hikvision 8

B.Khôi phục mật khẩu bằng cách tự tạo file reset mật khẩu trên màn hình tại chỗ

Phần 1 : Tạo file reset mật khẩu

Bước 1: xuất file reset mật khẩu ( BẮT BUỘC PHẢI CÓ USB )

reset mat khau hikvision 9

Bước 2 : Chọn ví trí lưu trên USB

reset mat khau hikvision 10
reset mat khau hikvision 11

Phần 2 : Reset mật khẩu trên màn hình tại chỗ ( BẮT BUỘC PHẢI CÓ USB )

reset mat khau hikvision 12
reset mat khau hikvision 13
reset mat khau hikvision 14
reset mat khau hikvision 15

C.reset mật khẩu bầng câu hỏi bí mật

Phần 1: Trả lời các câu hỏi bí mật

Bước 1: Trả lời các câu hỏi bí mật

reset mat khau hikvision 16

Bước 2: Nhập mật khẩu hiện tại

reset mat khau hikvision 17

Bước 3: Trả lời các câu hỏi và lưu lại các câu trả lời

reset mat khau hikvision 18

Phần 2: reset mật khẩu bằng file reset tạo sẵn trên màn hình trực tiếp

Bước 1: Đăng nhập vào trình duyệt

reset mat khau hikvision 19

Bước 2: Trả lời các câu hỏi bí mật ( với các câu trả lời đã khai báo từ trước )

reset mat khau hikvision 20

Bước 3: Tạo mật khẩu mới

reset mat khau hikvision 21

Màn hình thông báo thành công:

reset mat khau hikvision 22

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.