DÂY SATA CHO HDD SSD, ĐẦU GHI CAMERA

 25.000

BẢNG GIÁ BÁN SỈ

SỐ LƯỢNG THEO GIÁ SỈ Discount (%) Đơn Giá
1 - 99  25.000
100 - 999 8 %  23.000
1.000 - 1.999 12 %  22.000
2.000+ 92 %  2.000
.