Dây nguồn cho ổ cứng của đầu thu camera

 40.000

BẢNG GIÁ BÁN SỈ

SỐ LƯỢNG THEO GIÁ SỈ Discount (%) Đơn Giá
1 - 9  40.000
10 - 19 12.5 %  35.000
20 - 49 20 %  32.000
50+ 25 %  30.000
.