card test main H61 TL460s

 380.000

card test main H61 TL460s 

BẢNG GIÁ BÁN SỈ

SỐ LƯỢNG THEO GIÁ SỈ Discount (%) Đơn Giá
1 - 2  380.000
3 - 9 5.26 %  360.000
10+ 13.16 %  330.000
.