BOARD TEST NGUỒN POWER SUPPLY TESTER

 240.000

Bo test nguồn ATX

 

BẢNG GIÁ BÁN SỈ

SỐ LƯỢNG THEO GIÁ SỈ Discount (%) Đơn Giá
1 - 4  240.000
5 - 9 8.33 %  220.000
10+ 16.67 %  200.000
.