Card test main H61 KQCPET6 V4

 700.000

Card test main H61 KQCPET6 V4 – card test cho thợ chuyên nghiệp

card test main này hơn hẳng tất cả các card test main hiện tại cho đến bây giờ, nó vượt trội hơn hẳng Plus TL460 hay các dòng khác

 

BẢNG GIÁ BÁN SỈ

SỐ LƯỢNG THEO GIÁ SỈ Discount (%) Đơn Giá
1  700.000
2 - 6 2.86 %  680.000
7+ 7.14 %  650.000
.