máy in HP1 laser 1010 cũ đẹp giá rẻ

 1.200.000

máy in HP1 laser 1010 cũ đẹp giá rẻ

  • Mực mới bơm đầy bình
  • Rum (trống) mới
  • gạt mới thay mới

chú ý: Tặng 1 lần bơm mực đầu tiên. 

.