Dây nguồn cho máy tính 15k

 20.000

Dây nguồn cho máy tính

BẢNG GIÁ BÁN SỈ

SỐ LƯỢNG THEO GIÁ SỈ Discount (%) Đơn Giá
1 - 4  20.000
5 - 19 10 %  18.000
20+ 25 %  15.000
.